SOTIN 240 preparat do czyszczenia kotłów i term

Silny preparat do czyszczenia  komór spalania wykonanych ze stopu aluminiowo – krzemowego.  Usuwa najbardziej odporne osady i naloty.

Jest gotowym do użycia preparatem. Czyszczenie z użyciem Sotin 240 jest szybkie i łatwe. Po spryskaniu powierzchni, czekamy 10 minut i dużą ilością wody pod ciśnieniem spłukujemy komorę.

Przy kotłach innych niż aluminiowo krzemowe, polecamy używać preparat Sotin 240 tylko do czyszczenia podstawowego.  Do do kotłów opalanych olejem polecamy Sotin 221 S, a do czyszczenia kotłów gazowych środek Sotin 230.

Regularne oczyszczanie kotłów z osadów i sadzy, pozwoli w sposób optymalny wykorzystywać wszystkie parametry naszego urządzenia. Przynosi wymierne korzyści finansowe oraz przedłuża czas eksploatacji kotła.

Dodaj komentarz